Den röda tråden


 

Den röda tråden ska löpa genom all din kommunikation, oavsett kanal och teknik. Hur förmedlar man samma sak med logga, grafisk profil och texter på sin webbplats?

Tillsammans med dig hittar vi svaret. För det är Du som vet vad ditt företag står för, vilka värdeord som är viktiga och vad du vill att dina kunder ska associera dig och ditt företag med.

Leave a Reply