Advertorials – markerad textreklam


Textreklam är fult. Advertorials är den fula ankungen i tidningsannonsering. Det är annonser som är utformade som artiklar men ändå tydligt annonsmärkta med texten “Denna sida är en annons”, “Betalt annonsutrymme” eller liknande formulering.

Oavsett detta så kommer många läsare att ha svårt att skilja annonsen från vanliga redaktionella artiklar. Det är ett faktum att läsare även i allmänhet har svårt att skilja annonser från artiklar. Genom tidigare erfarenheter på lokalredaktioner vet vi hur vanligt det är med organisationer som ringer och säger “jag skulle vilja ha in en annons om…” och efter ett kort samtal visar det sig att de vill ha in en artikel och inte alls är intresserade av att betala för det.

Hur som helst, advertorials är ett bra format för vissa typer av företag. Framför allt om du tillhandahåller tjänster som inte låter sig förklaras med ett par korta meningar eller ett priserbjudande. Då det krävs lite mer förklaring är en artikel ofta det bästa sättet att göra det. För att sedan garantera att man får in sin artikel oförvanskad och på rätt utrymme så köper man helt enkelt annonsutrymme.

Det finns fula och snygga varianter. De fula försöker efterlikna tidningen där de ska publiceras för att läsaren verkligen ska förvillas att tro att det är en helt vanlig artikel. Men det är egentligen helt onödigt och kan ge motsatt effekt. Det finns ingen anledning att försöka vilseleda, var istället ärlig med att det är en annons även om utformningen följer journalistisk hantverkstradition.

Dahlgren Communications hjälper dig gärna att utforma dina advertorials, både i text och form, klar för tryck.

Läs mer på Wikipedia om begreppet Advertorial (engelska)

Leave a Reply