Gatsten – därför har pappersboken en framtid

Kommer vi att ha pappersböcker om 5, 50 eller 100 år? Därom tvista de lärde – och alla andra. Själv var jag för 15 år sedan helt övertygad om att pappret skulle vara mer eller mindre borta efter 10-20 år. För 10 år sedan trodde jag det inte längre. Och idag? Jo, jag tror att …