Rekommendation till frilansare – lär dig driva företag

Läser på Journalistens hemsida om den nya frilansrekommendationen. Ni vet den där fantasiskriften som varje år uppdateras med fantasibelopp som de flesta frilansare bara skulle kunna drömma om.

De skriver:

Under rubriken “Mycket omfattande uppdrag” rekommenderas frilansar som på månads- eller årsbasis jobbar mot en och samma kund att begära 82 687 kronor per månad. Halvtidsuppdrag ska ge halva beloppet.

Jaha. Så om jag får ett uppdrag får ett stort uppdrag av en kund som kanske nästan motsvarar en heltidstjänst under säg tre månader – då skulle jag per automatik kunna begära en ersättning som motsvarar en månadslön på drygt 50 000 kronor. Wow.

(Uträkning: 82 687 kr minus kostnader för telefon, dator mm på ca 7500 kr/månad = 75 000 kr kvar. Sociala avgifter + semesterersättning = 49 procent. Kvar 50.335 kr/månad före skatt.)

Visst, det motsvarar bara en timtaxa på drygt 500 kr/h så för verkligt kvalificerade uppdrag går det säkert att debitera ännu mer även om de är så omfattande som hundratals timmar. Men hur många företag i mediabranschen betalar de summorna till sina frilansar som skriver i tidningar?

Sedan är det ju det här med trovärdighet. Det sägs att dessa nivåer är till för att en frilansare ska kunna få ut en månadslön som motsvarar en anställd, även om man bara kan debitera 8-10 dagar per månad. Men rekommendationen siktar på en bra hög månadslön. Det är väl för att de anställda ska framstå som billigare?

Du hittar Frilansrekommendationen på SJF:s hemsida.

Kanske vore det bättre om man fokuserade på att få frilansare att lära sig mer om hur man driver företag och själva kunde räkna ut lämpliga timpriser? Det finns en utmärkt mall på Nuteks hemsida för den som vill räkna fram hur mycket man måste dra in per år.