Mycket aktivitet – på andra webbplatser

Då har vi kommit en bit in på 2011 och projekten avlöser varandra. Befintliga kundprojekt rullar på som tidigare och det som växt under början på året är framför allt förlagsverksamheten. I november 2010 grundade jag ett nytt bolag tillsammans med ett par andra delägare, House of Independents eller Hoi Förlag AB. Ett bokförlag med …