Framtidens journalistik finansieras av bidrag?

Nu har amerikanska Spot.Us öppnat. I korthet handlar det om att läsare donerar pengar till olika artiklar för att finansiera att de skrivs. Journalister kan lägga upp pitchar (förslag) på artiklar de vill skriva samt ange hur mycket pengar som krävs. Läsare donerar sedan 25 dollar tills summan har samlats ihop. När reportaget är skrivet …