Framtidens journalistik finansieras av bidrag?

Nu har amerikanska Spot.Us öppnat. I korthet handlar det om att läsare donerar pengar till olika artiklar för att finansiera att de skrivs. Journalister kan lägga upp pitchar (förslag) på artiklar de vill skriva samt ange hur mycket pengar som krävs.
Läsare donerar sedan 25 dollar tills summan har samlats ihop. När reportaget är skrivet får reportern betalt och den färdiga artikeln blir tillgänglig under Creative Commons-licens som ger alla rätt att publicera den, på webben eller i en tidning.
Ett spännande koncept helt klart. Experimentet pågår just nu i Bay Area, San Fransisco (USA). Skulle det funka i Sverige?

Har själv funderat på vad som händer med journalistiken i framtiden. Trenden är tydlig, redaktionerna kommer att skäras ner i storlek vilket ger mindre resurser till granskande journalistik på seriös nivå. Kvällspressen har mer eller mindre övergett grävande journalistik och fokuserar mer på skvaller.
Lokalpressen gör fortfarande en del granskande men även där minskar resurserna.

Så frågan är – hur finansieras granskande journalistik i framtiden? Är detta en väg? Eller kanske en form av oberoende stiftelser dit folk kan skänka pengar. Sedan anställer stiftelsen duktiga redaktörer och hyr in journalister efter behov. Och så blir de färdiga artiklarna tillgängliga för alla tidningar samt publiceras på stiftelsens webbplats?
För demokratins skull är detta något att överväga på allvar, kanske redan nu.

Så vad tror ni – skulle Spot.Us funka i Sverige, i Helsingborgsregionen? Och kommer det att funka i USA?