Ny webbplattform – flytten färdig

Då var flytten från DotNetNuke till WordPress genomförd. Domänen ompekad till nytt webbhotell. Ytligt sett är det väl ingen revolutionerande skillnad men bakom skalet i det adminstrativa gränssnittet är det desto större förändringar.

Framöver kommer jag också att gå igenom texterna på den här sajten för att de ska bli lite mer uppdaterade med fakta om min verksamhet, så som den ser ut idag.

Dahlgren Communications jobbar med redaktionellt material för både print, webb och e-post. På senare år har det blivit en förskjutning mot digitala medier men fortfarande är det mycket som produceras för kundtidningar och bilagor på papper.